Infolinia 52 58 59 400 |
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Aktualności

Ocena inicjatywy JASPERS.

Zaktualizowana wersja Studium Wykonalności wykonana została zgodnie z umową i odebrana w całości dnia 14-07-2011 roku. Ostateczna wersja dokumentu przekazana została do oceny specjalistom inicjatywy JASPERS w celu uzyskania noty potwierdzającej zasadność realizacji inwestycji. W drugim półroczu 2011 roku odbyło się szereg spotkań uszczegóławiających informacje zawarte w Studium Wykonalności.
Uzyskanie pozytywnej oceny inicjatywy JASPERS dla realizowanego przez spółkę projektu wymagało wprowadzenia korekty do modelu finansowego, która wpłynęła na planowany poziom rekompensaty za świadczenie usług transportu publicznego i spowodowała konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bydgoszczy. Podstawowym zabezpieczeniem dla zewnętrznego finansowania inwestycji jest umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego w komunikacji tramwajowej na terenie miasta Bydgoszcz, której opracowanie zlecono zewnętrznej kancelarii prawnej. Uzgodnienia dotyczące jej treści konsultowane są na bieżąco z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz inicjatywą JASPERS. Dodatkowym zabezpieczeniem dla banku ma być tzw. „umowa wsparcia” zwarta trójstronnie pomiędzy Bankiem, Prezydentem Miasta Bydgoszczy oraz Tramwaj Fordon Sp. z o.o. wymagająca dla swej ważności Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy. Treść tej umowy negocjowana będzie po uzyskaniu wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej.
Dnia 6-04-2012 roku, w formie projektu ostatecznej treści noty, uzyskaliśmy pozytywną oceną inicjatywy JASPERS potwierdzającą zasadność realizacji inwestycji.

Usługi prawne - Wybór kancelarii prawnej.

Informujemy, że dnia 29-03-2012 roku rozstrzynięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr TF/UZP-PU/1/2012 w trybie zapytania o cenę.

Wynik postępowania.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2012 nr WOO.4210.8.2011.KŚ.38

Obwieszczenie to informuje o wydaniu Decyzji Środowiskowej nr 7/2012 zawierającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy".

.

Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie RDOŚ WOO.4210.8.2011.KŚ.38.pdf

Odbiór projektu budowlanego i opracowań związanych.

Etap I prac projektowych - projekt budowlany i opracowania związane, został zgodnie z umową odebrany w dniu 7-03-2012 roku na podstawie protokołu odbioru. Odebrana dokumentacja posłuży do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2012 nr WOO.4210.8.2011.KŚ.36

.

Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie RDOŚ WOO.4210.8.2011.KŚ.36.pdf

.

Widok obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki:

TABLICA OGŁOSZEŃ

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"