Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Aktualności

Obsługa księgowa - wybór Biura Rachunkowego.

Informujemy, że dnia 12-04-2013 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr TF/UZP-PU/1/2013 w trybie zapytania o cenę.

Wynik postępowania.

ZRID - drogi krajowe.

Dnia 25-02-2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję nr 4/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej, realizowanego przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o., zadania pod nazwą ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” w obszarze dróg krajowych, które obejmował wniosek.

ZRID - drogi gminne.

Dnia 22-02-2013 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał decyzję nr 137/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej, realizowanego przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o., zadania pod nazwą ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” w obszarze dróg gminnych, które obejmował wniosek.

ZRID - obszar stacji kolejowej.

Dnia 13-02-2013 roku Prezydent Miasta Bydgoszczy wydał decyzję nr 117/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej, realizowanego przez Tramwaj Fordon Sp. z o.o., zadania pod nazwą ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy” dla odcinka w rejonie stacji kolejowej "Bydgoszcz-Wschód".

Tramwaj Fordon wszczął postępowanie w trybie przetargu ograniczonego

W dniu 28.12.2012r Zamawiający: Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174A wszczął postępowanie w trybie przetargu ograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych pn.: ”Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”. Szczegółowe informacje o postępowaniu zamieszczane będą w zakładce Przetargi.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"