Alternative flash content

Requirements

Biuletyn Informacji Publicznej

Herb Bydgoszczy

Aktualności

Odbiór projektu budowlanego i opracowań związanych.

Etap I prac projektowych - projekt budowlany i opracowania związane, został zgodnie z umową odebrany w dniu 7-03-2012 roku na podstawie protokołu odbioru. Odebrana dokumentacja posłuży do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2012 nr WOO.4210.8.2011.KŚ.36

.

Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie RDOŚ WOO.4210.8.2011.KŚ.36.pdf

.

Widok obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki:

TABLICA OGŁOSZEŃ

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2011

nr WOO.4210.8.2011.KŚ.31 oraz nr WOO.4210.8.2011.KŚ.32

.

Poniżej treść obwieszczeń:

Obwieszczenie RDOŚ WOO.4210.8.2011.KŚ.31.pdf

Obwieszczenie RDOŚ WOO.4210.8.2011.KŚ.32.pdf

.

Widok obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki:

TABLICA OGŁOSZEŃ

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dnia 5 października 2011 roku Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisu art. 67 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarł umowę z Voessing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grobla 17/5 w przedmiocie "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

Prace projektowe - Wybór wykonawcy.

Zarząd Tramwaj Fordon Sp. z o.o. w Bydgoszczy dnia 12-09-2011 roku podjął uchwałę nr 2/VI/2011 o wyborze trybu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na przedmiot zamówienia:
- wykonanie projektu budowlanego i opracowań związanych oraz wykonanie projektów wykonawczych, decyzji administracyjnych i pozostałych opracowań dotyczących realizacji projektu ,, Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód” w Bydgoszczy”.

Wykonawcą zaproszonym do negocjacji jest Voessing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Infrastruktura

Oficjalny Serwis Bydgoszczy

UE