Infolinia: 52 58 59 400
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Aktualności

Usługi prawne - Wybór kancelarii prawnej.

Podpisanie umowy na dofinansowanie.

Na początku stycznia br. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przesłało podpisaną umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” w ramach działania 7.3: Transport miejski w obszarach metropolitalnych priorytetu VII: Transport przyjazny środowisku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Tym samym zostały stworzone warunki do refinansowania poniesionych kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Prace już w toku.

22 października 2013 roku została podpisana umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy”.

08 listopada tego samego roku przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. Od tej chwili rozpoczęły się pierwsze prace ziemne przy budowie linii tramwajowej do Fordonu. Zostały wycięte drzewa i krzewy wydłuż ulic Lewińskiego, Akademickiej oraz wzdłuż ulicy Andersa do ulicy Geodetów. Wykonawca przygotował również zaplecze budowy, które zostało odebrane przez nadzór.

W styczniu będą kontynuowane prace przy wycince drzew, a w zakresie branży drogowej odhumusowanie oraz roboty rozbiórkowe. Jednocześnie rozpoczną się prace przygotowawcze pod konstrukcję estakady.

 

 

Kontrakt Budowlany zawarty.

W dniu 22 października 2013 roku Tramwaj Fordon Sp. z o.o. zawarła kontrakt na wykonanie robót budowlanych dla realizacji Projektu pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy” z Konsorcjum, którego Liderem jest Firma „Gotowski” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. a Partnerami są firmy: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych “Mosty Łódź” S.A.; FEROCO S.A.; Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A..

 

„Wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon ...

Krajowa Izba Odwoławcza na rozprawie w dniu 22 maja 2013 roku, oddaliła odwołania złożone przez Wykonawców, od wyników oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy.” Wyrok ten pozwolił Zamawiającemu w dniu dzisiejszym, tj. 28 maja 2013 roku zaprosić do złożenia oferty pięciu Wykonawców, którzy uzyskali najlepsze oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Inne informacje na temat przebiegu postępowania znajdują się w części PRZETARGI.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-00-021/12-00 na realizację projektu pn. "Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowa układu drogowego w Bydgoszczy"